80 متر
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

شمال تهران

8,800,000 تومان / ر و ز ا نه
30 متر
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

شمال تهران

4,000,000 تومان / ماهانه
74 متر
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

شمال تهران

8,500,000 تومان / ماهانه
110 متر
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

شمال تهران

13,000,000 تومان / ماهانه
اجاره آپارتمان مبله 60 متری در تهران آجودانیه
2 سال قبل
60 متر
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

شمال تهران

7,000,000 تومان / سالانه
1 2 6