155 متر
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

شرق تهران

700,000 تومان / ر و ز ا نه