110 متر
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

شمال تهران

30,000,000 تومان / ماه
1 2 13