90 متر
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

شمال تهران

10,000,000 تومان / ماهانه
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

شمال تهران

17,000,000 تومان / ماهانه