110 متر
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

شمال تهران

30,000,000 تومان / ماه
140 متر
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

غرب تهران

15,000,000 تومان / ر و ز ا نه
اجاره آپارتمان مبله دو خواب در مرزداران
2 هفته قبل
120 متر
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

غرب تهران

8,000,000 تومان / ر و ز ا نه
75 متر
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

شمال تهران

8,000,000 تومان / ماهانه
1 2 5