2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

مرکز تهران

800,000 تومان / ر و ز ا نه
آپارتمان مبله نقلی و ارزان در خیابان جمهوری
7 ماه قبل
55 متر
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

مرکز تهران

9,000,000 تومان / ماهانه
اجاره آپارتمان مبله 50 متری در توانیر
7 ماه قبل
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

مرکز تهران

6,500,000 تومان / سالانه
80 متر
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

مرکز تهران

9,000,000 تومان / ماهانه
130 متر
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

مرکز تهران

12,000,000 تومان / ماهانه
140 متر
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

مرکز تهران

15,000,000 تومان / ماهانه
175 متر
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

مرکز تهران

16,500,000 تومان / ماهانه
1 2