مراحل دريافت دستور تخليه گام به گام

مراحل دريافت دستور تخليه گام به گام

مراحل دستور تخليه

دادخواست دستور تخليه فوری و حكم تخليه گام های مشخص و به نسبت كوتاه دارد كه ما در اينجا شما را در تمام مراحل دریافت دستور تخلیه راهنمايي مي كنيم. 

ابتدا بهتر است تفاوت ميان دستور تخليه و حكم تخليه در اجاره آپارتمان را بدانيم.

مرحل دستور تخلیه

حكم تخليه 

اگر مستاجر آپارتمان شما بند هاي قرار داد از جمله:
شرايط استفاده، پرداخت اجاره بها، و يا موارد ديگر موجود در قرارداد را رعايت نكرده شما مي توانيد درخواست حكم تخليه نماييد.

در گرفتن حكم تخليه نيازي به اتمام تاريخ قرارداد نمي باشد.

دستور تخليه فوری

اگر تاريخ اجاره نامه شما به اتمام رسيده بود و مستاجر از تحويل آپارتمان به شما خودداري مي كرد دستور تخليه بهترين گذينه است .

دستور تخليه فوری روال بسيار كوتاه و سريع دارد و كمتر از ١٠ روز مي توانيد اين دادخواست را به مرحله اجرا برسانيد.

يك نكته بسيار مهم :

بهتر است در قرارداد اجاره نامه براي هر روز تاخير مستاجر در تحويل آپارتمان مبلغي را به عنوان اجرت المثل ايام تصرف تعيين كنيد 

(حدود ٢ برابر اجاره هر روز )

در اين شرايط مستاجر براي اين كه از پول پيش پرداختي اش مبلغ زيادي كسر نگردد در انتها آپارتمان را بدون تاخير تحويل شما مي دهد.

شوراي حل اختلاف

دستور تخليه

مراحل دريافت دستور تخليه فوری : 

١- يافتن شوراي حل اختلاف مربوطه

مرجع رسيدگي به دعاوي موجر و مستاجر شوراي حل اختلاف مي باشد.

شما بايد بدانيد آپارتماني كه اجاره داده ايد در در حوزه ي كدام شورا مي باشد.

براي اين كار مي توانيد حتي از پليس ١١٠ آدرس شوراي حل اختلاف محل آپارتمان خود را دريافت كنيد.

آدرس شورا هاي حل اختلاف شهر تهران – كليك كنيد – 

٢- تهيه مدارك مورد نياز 

 

قانون يا اصيل را مي شناسد يا وكيل را …

يعني يا شما بايد خود مالك آپارتماني كه اجاره داده ايد باشيد،
و يا اينكه وكيل قانوني مالك آپارتمان باشيد تا به شما اجازه انجام مراحل دستور تخليه داده شود.

 پس مدارك مورد نياز شما :

اصل سند 

اصل اجاره نامه 

 و اصل مدارك شناسايي / يا وكالت نامه 

مي باشد 

پرونده

٣- تشكيل پرونده

شما اصل مدارك خود را به قسمت تشكيل پرونده مي بريد

در آنجا فرم پيش نويس دادخواست دستور تخليه به شما داده مي شود و آن را تكميل مي كنيد.

در اين مرحله كارشناسان شورا پس از اطمينان از مدارك هويتي شما، اصالت سند و اجاره نامه پرونده دستور تخليه را ثبت مي كنند.

يكي از نكات مهمي كه در همين ابتدا بررسي مي شود اتمام تاريخ اجاره نامه و امضاي دو شاهد در پايين قرارداد شما مي باشد .

از مدارك شما كپي برابر اصل تهيه مي شود و اصل آن به خودتان تحويل داده خواهد شد.

نكته: اين كه قرارداد در دفتر املاك نوشته شده باشد يا خير در دريافت دستور تخليه هيچ گونه توفيقي نمي كند.

و به عبارتي بدون مهر دفتر املاك هم مي توان دستور تخيله گرفت.

پرونده

٤- ارجاع به شعبه 

پرونده شما در همان روز تشكيل به يكي از شعبه هاي آن شورا انتقال داده مي شود.

و بعد از اين شعبه مشخص شده مسئول رسيدگي 

به اين پرونده مي باشد.

شما بايد پول پيش با همان رهن مستاجر را عينا به حساب دادگستري واريز نمايد.

و در پايان اجرا شعبه مسئول باز پرداخت رهن مستاجر پس از كسر اجاره هاي معوق، هزينه هاي دادرسي و يا خسارات احتمالي مي باشد.

شورا

٥- رسيدگي در شعبه 

شعب شوراهاي حل اختلاف عموما بعد از ظهر و از ساعت ٣ تا ٦ به پرونده ها رسيدگي مي كنند.

اگر بخت با شما يار باشد و شعبه روز خلوتي را داشته باشد
امكان اين كه حتي در همان روز تشكيل پرونده به دادخواست شما رسيدگي شود زياد است.

در تمام مراحل دریافت دستور تخليه اصولا نيازي به حضور مستاجر در دادگاه نيست و قانون او را از همان ابتدا محكوم به تخليه ي ملك مسكوني مي داند.

٦- دريافت حكم شعبه و ارجاع به اجراي احكام 

پس از آن كه اعضاي شورا در مورد اتمام تاريخ قرارداد و شرايط كلي اجاره نامه به اطمينان برسند دستور تخيله را صادر مي نمايند.

در اين مرحله شما بايد اين دستور را از منشي شعبه دريافت و براي تشكيل پرونده ي اجرايي به شعبه ي اجراي احكام همان مجتمع مراجعه كنيد.

كپي برابر اصل دادخواست، سند، اجاره نامه، كارت ملي را به همراه اصل دستور برای ادامه  مراحل دریافت دستور تخليه به اجراي احكام مي بريد.

رای قاضی

٧- دريافت ابلاغ ٧٢ ساعته از اجراي احكام 

معمولا اجراي احكام قدري شلوغ تر است و نياز به گرفتن نوبت دارد
اما به محض اين كه پرونده اجرايي تكميل شود به شما برگه اي تحت عنوان اخطار ٧٢ ساعته داده مي شود .

اخطار ٧٢ ساعته در مراحل دریافت دستور تخلیه يك اخطار به مستاجر شما مي باشد.
كه ظرف مدت ٧٢ ساعت بايد آپارتمان مورد تصرف را تخليه و به موجر تحويل نمايد.

اين اخطار از طرف قاضي شورا به كلانتري مربوطه براي ابلاغ نوشته مي شود.

پلیس٨- اخطار به مستاجر 

شما برگه ي اخطاريه و راي دستور تخلیه شورا را براي ابلاغ به مستاجرتان به كلانتري محل آپارتمان مورد دعوا مي بريد.

در اين مرحله يا كلانتري خود بدون حضور شما اخطار را ابلاغ مي نمايد و يا يكي از پرسنل خود را براي ابلاغ دستور قضايي با شما همراه مي كند.

و رسما به مستاجر شما ٧٢ ساعت مهلت داده مي شود.

( اگر خيلي خوش شانس باشيد ممكن است مراحل دریافت دستور تخلیه از تشكيل پرونده تا مرحله ابلاغ اخطاريه به مستاجر را در همان روز طي كنيد)
اما خوب اگر هم نشد بيشتر از ٣ روز طول نمي كشد.

٩- بازگشت نتيجه ابلاغيه به اجراي احكام 

نتيجه ابلاغ را با مهر كلانتري به اجراي احكام باز مي گردانيد و ٣ روز مهلت مستاجر شما از همان لحظه ابلاغ شروع مي شود.

در اين مرحله احتمالا مستاجرتان دست از لج بازي بردارد و تسليم دستور قانون شود.

اما اگر به هر دليلي در برابر دستور مقاومت كرد شما مراحل بعدي را با خون سردي پيش بگيريد.

نكته : به ياد داشته باشيد مستاجر ممكن است از شورا درخواست وقت بيشتري كند
و اگر شرايط قانع كننده و سختي داشته باشد ممكن است شورا مدتي به او مهلت بدهد و مراحل دریافت دستور تخليه را طولانی تر کند.

در اين حالت به شما بايد بگويم كه بد شانسي آورده ايد و احتمالا اين شرايط را بايد مدتي بيشتر تحمل كنيد.

مهلت

١٠- درخواست اجراي حكم

اگر مستاجر بعد از تمام مراحل و اتمام فرصت ٧٢ ساعته يا بيشتر ملك را تخليه نكرد شما مي تواند درخواست اجراي حكم را داشته باشيد.

شما بايد يك وقت براي اجرا بگيريد.

ممكن است ٢-٣ روز يا چند هفته اين هم به شلوغي نوبت ها بستگي دارد.

در اين مرحله يك نامه از طرف قاضي اجراي احكام براي حضور ماموران نيروي انتظامي در روز مشخص شده براي اجراي حكم به شما داده مي شود.

اثباب کشی

١١- اجراي حكم

در روز اجرا ماموران نيروي انتظامي به همراه دادورز شورا در محل حاضر مي شوند.

ماموران دستور دارند هر فردي كه مانع اجراي مراحل دستور تخليه شود را بازداشت و به دادسرا معرفي نمايند.

اگر مستاجر در را باز نكند و يا در منزل نباشد با هماهنگي قبلي و حضور نماينده دادستان كليد ساز مي تواند درب را باز كند.

در پايان افراد متصرف موظف به تخليه ملك و تحويل كليد به موجر مي باشند.

اگر كسي هم در ملك حضور نداشته باشد وسايل مستاجر صورت جلسه مي شود
و يا به انبار هاي دادگستري انتقال داده مي شود و يا به عنوان حافظ اموال تا زمان حضور مستاجر تخليه شده به موجر تحويل مي شود.

دستور تخلیه در شرایط کرونا

تذکر مهم:

اجرای دستور تخلیه در شرایط کرونا

پس از شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر کسب و کار ها شرایط برای اجرای دستور تخلیه تا حدودی تغییر کرد
بر اساس مصوبه ستاد مبارزه و شورای حل اختلاف میزان سقف افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در شهر‌های بزرگ ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها ۱۵ درصد به تصویب رسید
اما این مصوبه ۴ استثنا دارد و در این ۴ مورد می‌توان دستور تخلیه را صادر کرد.

  1. املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر می‌بایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
  2. مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.
  3. چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.
  4.  چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود،‌ مدت زمان قراردادی معتبر است.

بر این اساس شورا قبل از صدور هر گونه دستوری مستاجر را فرا می خواند تا شرایط فوق را احراز نماید.

رنت 98 یک گروه تخصصی در بحث اجاره آپارتمان مبله در تهران می باشد.
شما می توانید اخبار حوزه مسکن و مشاوره های لازم را از این سایت بگیرید.

دیدگاه

  1. سلام میشه منو راهنمایی کنید؟ من یه مغازه دارم که یک ساله اجاره دادم. اجاره نامه کد رهگیری، امضای دو طرف و امضای شاهدین دارد. چک ضمانت تخلیه هم دارم از مستاجر. دو روز دیگه مهلتش تموم میشه. مستاجر نه تمدید می کنه نه تخلیه. میگه کرونا گرفته و تو خونس.ولی مغازه بازه و مشغول کار هستش. کسی را هم به عنوان وکیل معرفی نمیکنه. چطور میتونم تخلیه بگیرم؟ضمن این که یه مغازه دو دهنه دیگه هم صد متر پایینتر از ملک بنده داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط

Call Now Button

مقایسه

کلمه کلیدی خود را وارد کنید